RODO

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Piotr Kucharzak z siedzibą w Gdyni przy ul. Derdowskiego 7, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy (świadczenie usług w zakresie psychoterapii, konsultacji psychologicznych, udziału w warsztatach, szkoleniach, konferencjach) i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione biuru rachunkowemu Administratora, w przypadku prośby z Pani/Pana strony o wystawienie rachunku za psychoterapię, konsultację, warsztaty, szkolenia, konferencje.
4) W sytuacji wykonania przelewu na konto Administratora (za odbytą psychoterapię, konsultację lub przed udziałem w warsztatach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Administratora), dostęp do Pani/Pana danych osobowych, uzyskuje również bank, prowadzący rachunek bankowy Administratora.
5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy (np. korzystanie z psychoterapii, konsultacji, poradnictwa, spotkań, warsztatów, szkoleń, konferencji).
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9) Strona Administratora korzysta z plików cookies.
10) Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i mają przeznaczenie do korzystania ze stron internetowych Administratora.
11) Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia ogólnych i anonimowych danych statystycznych, które wskazują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Administratora, to z kolei umożliwia ulepszanie jego zawartości, oprawy graficznej i struktury, a także pozwala na optymalizację korzystania ze stron internetowych Administratora.
12) Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. To sprawia, że Użytkownicy samodzielne mogą blokować pliki cookies. W celu uzyskania informacji w jaki sposób podjąć te kroki, można skorzystać z funkcji „POMOC” w swojej przeglądarce internetowej.
13) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika, ale nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia kontaktów użytkownika z Administratorem (ostatnia sesja psychoterapii, ostatni kontakt, konsultacja, udział w szkoleniu i/lub warsztacie rozwoju osobistego) dla celów, dla których zostały zebrane.