O mnie

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat nr 540). Ukończyłem studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS). Jestem absolwentem studiów podyplomowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – na kierunku psychologia kliniczna. Zrealizowałem czteroletnie studia w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ponadto ukończyłem dwustopniowe szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie, które zdobywałem pracując jako psycholog m.in. w Centrum Integracja w Gdyni, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych w Gdańsku, Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Przeprowadziłem wiele godzin szkoleń z uczestnikami kursów (m.in. dla kadr medycznych) i zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych. Doświadczenie kliniczne zdobywałem podczas stażu w Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku. Swoją praktykę i warsztat pracy z pacjentami, doskonaliłem poprzez kilkuletnią współpracę z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Gdyni.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Oprócz pracy w prowadzonej przeze mnie Pracowni Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, jestem zawodowo związany z Punktem Interwencji Kryzysowej, a także z Poradnią Zdrowia Psychicznego – NZOZ Esculap w Gdańsku. Prowadzę zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej.

Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, szanując jego wartości, poglądy i specyfikę problemu, z którym się zgłasza. W swojej pracy kieruję się dobrem drugiego człowieka, przestrzegając kodeksów etyczno – zawodowych Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą (za wiedzą i zgodą rodzica). Zapraszam do skorzystania z oferty indywidualnego poradnictwa psychologicznego, a także indywidualnych sesji psychoterapeutycznych. Oferta jest także skierowana do par i małżeństw.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje i zdobywam wiedzę na szkoleniach i konferencjach. Poniżej zamieszczam listę ukończonych studiów, a także ważniejszych szkoleń i sympozjów, w których brałem udział. Pracuję pod stałą superwizją.

 

Studia wyższe i podyplomowe

2005 – 2010 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia
2010 – 2011 Gdański Uniwersytet Medyczny – Wydział Nauk o Zdrowiu – studia podyplomowe na kierunku psychologia kliniczna
2013 – 2017 Uniwersytet SWPS – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – czteroletnie dwustopniowe studia podyplomowe – psychoterapia poznawczo – behawioralna, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB
Kursy i szkolenia

2011 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – terapia behawioralna
2012 Otwarte Projekty Specjalne – Seksualność dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
2013 Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związku Nauczycielstwa Polskiego – przygotowanie pedagogiczne – kurs kwalifikacyjny
2014 Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Dorosłych i Rodzin – Stany depresyjne u dzieci i młodzieży i ich specyfika – diagnoza, interwencje terapeutyczne
2014 Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Dorosłych i Rodzin – Psychoterapia poznawczo – behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń
2014 Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs I stopnia
2014 Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – Wywiad systemowy z parą
2015 Fundacja Gdańskie Centrum Psychotraumatologii – Modelowe rozwiązania pomocy osobom po przeżytej traumie
2015 Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs II stopnia
2015 Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Poskromienie potwora – wykorzystanie TSR w pracy z osobami z lękiem
2015 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – Praktyczne aspekty pracy z osobą stosującą oraz osobą doświadczającą przemocy w ramach procedury Niebieska Karta
2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Wzmocniona terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania – CBT-E
2016 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii – Terapia grupowa osób doświadczających przemocy
2016 Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA – Trening interpersonalny (praca własna)
2016 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – Małoletni jako osoba doświadczająca przemocy
2016 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – Postępowanie wobec sprawcy przemocy. Zasady postępowania w przypadku, gdy ofiarą jest małoletni
2016 Fundacja Nagle Sami – Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie
2016 Laboratorium Psychoedukacji – Wprowadzenie do teorii i praktyki ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej)
2017 Perspektywa s. c. – Wprowadzenie do treningu mentalnego z elementami treningu interpersonalnego (praca własna)
2017 Ośrodek Terapii Sensica – Wprowadzenie do terapii schematów
Konferencje, sympozja, seminaria naukowe

2012 VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Wykorzystanie technik uczenia stosowanej analizy zachowania do kształtowania umiejętności deficytowych u dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju
2013 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego: Współczesne wyzwania psychoonkologii. Rola wsparcia w przystosowaniu do choroby nowotworowej
2014 Seminarium: Nowe kierunki w psychoterapii – psychoterapia pozytywna – narzędzia i metody
2014 27 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
2014 Zobacz. Posłuchaj. Reaguj – Konferencja sopockiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2015 Konferencja – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
2015 Konferencja Interdyscyplinarna – Stres i trauma a zdrowie seksualne człowieka
2015 VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej – Dialog motywujący w ochronie zdrowia
2015 V Sopockie Sympozjum – Skuteczna profilaktyka w teorii i praktyce
2015 Konferencja suicydologiczna Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku
2016 Konferencja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – Wielość w jedności
2016 Konferencja szkoleniowa dotycząca pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich – „Niewolnicy siły”
2016 Konferencja naukowa – On pije, ona się leczy. Problemy współuzależnionych kobiet
2016 VI Sopockie Sympozjum – Interdyscyplinarnie o profilaktyce – jak pracować z młodymi ludźmi w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń
2016 Konferencja naukowa – Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii
2017 Konferencja szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii – W poszukiwaniu nowej orientacji – przepracowanie żałoby i straty
2017 Konferencja Pomorskiego Centrum Psychotraumatologii i Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium – Resilience – posttraumatyczny wzrost
2017 Konferencja Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji – Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie
2018 Konferencja Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej – Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie
2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Terapia Poznawczo – Behawioralna w Polsce i na Świecie (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej)
2018 VIII Sopockie Sympozjum – „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”
2018 Konferencja „Innowacja, integracja, inspiracja. Kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień” – Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni