NA ŚCIEŻCE DOŚWIADCZANIA

Warsztat jest poświęcony tematyce życia codziennego. W trakcie spotkania, uczestnicy poznają zależność emocji, myśli, wcześniejszych życiowych doświadczeń, ich związku z obecnymi sytuacjami wyzwalającymi różne myśli i przekonania. To doskonała okazja do tego, aby poznać wpływ tych czynników na nasze codzienne zachowania. Uczestnicy poznają wzorce reagowania i możliwości pracy nad sobą w celu zmiany typowych dla siebie reakcji.

Warsztaty odbywają się dwa razy w miesiącu z częstotliwością raz na dwa tygodnie i trwają 3 godziny zegarowe. Co łącznie daje cztery spotkania grupowe w ciągu dwóch miesięcy i 12 godzin pracy własnej.

Po dokonaniu zapisu na warsztat, uczestnik zostaje zaproszony na rozmowę indywidualną w celu poznania potrzeb, zebrania indywidualnych oczekiwań, a także w celu zapoznania uczestnika ze specyfiką udziału w spotkaniach grupowych. Konsultacja pozwoli także rozwiać pewne wątpliwości uczestnika oraz ułatwi dopasowanie stylu i tempa pracy do osoby oraz wcześniejszych doświadczeń klienta.

Terminy:

28 lipca 2017

11 sierpnia 2017

25 sierpnia 2017

8 września 2017

Godziny: 17:30 – 20:30

 

Koszt jednorazowej konsultacji do grupy – 70 zł   

Koszt udziału w warsztacie – 60 zł/os. za każde spotkanie.

Koszt całkowity (za 4 warsztaty i konsultację), to 310 zł.

Ilość miejsc ograniczona!

 Zapisy:

Tel.: 510 563 632
E-mail: terapiakucharzak@gmail.com