Psychoterapia poznawczo – behawioralna. Pytania i odpowiedzi

Czym jest psychoterapia   Psychoterapia jest szczególnym rodzajem relacji terapeuty z klientem, jest procesem niefarmakologicznego leczenia zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, ale nie tylko. Należy pamiętać, że psychoterapia to proces, który ma na celu poprawę jakości życia klienta. Psychoterapia może stanowić początek zmiany siebie i rozumienia samego siebie, jak i …

Czytaj dalej

Depresja w podejściu poznawczo behawioralnym

Pojęcie depresji rozumianej jako jednostka nozologiczna, czyli innymi słowy jako stan psychopatologiczny, od dawna skupia uwagę psychologów i psychiatrów. W celu rozpoznania depresji, specjaliści kierują się występowaniem objawów psychopatologicznych, które są ściśle określone w Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania w ICD-10 oraz w Kryteriach Diagnostycznych z DSM-5. Klasyczna terapia …

Czytaj dalej

Co z tą psychoterapią?

Czy istnieje doskonałe podejście terapeutyczne? Czy jest w ogóle coś takiego jak terapia idealna? Czy jest ktoś taki jak terapeuta idealny…?   Gdybym miał bazować na swoim kilkuletnim doświadczeniu zawodowym, byłbym zmuszony odpowiedzieć na powyżej zadane pytania – nie. Przecież, kiedy decydujemy się na rozpoczęcie terapii, chcemy, żeby była ona …

Czytaj dalej